Ứng viên bị loại sau câu hỏi “Hãy chia sẻ về kinh nghiệm làm việc trước đây”?

Giống như nhiều người vừa tốt nghiệp khác, tìm việc luôn là một thách thức. Câu chuyện trong bài viết này Nipponlink Vietnam muốn chia sẻ để các bạn ứng viên sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất trước 1 buổi phỏng vấn tuyển dụng. Bắt đầu từ việc tôi tràn ngập niềm vui

Continue Reading

3 Ways To Improve Your Creativity At Work

Do you feel under pressure to be more creative at work? If you’re nodding your head, you’re in good company. Studies have recently found that creativity is now one of the top skills most workplaces are looking for in their employees, as they struggle to differentiate themselves in an increasingly competitive world. But do you ever secretly

Continue Reading