Lợi thế từ “Người tham khảo”

Lợi thế từ “Người tham khảo” Bạn được nhà tuyển dụng yêu cầu cung cấp danh sách Người tham khảo. Nhưng bạn có chắc sẽ có được lời giới thiệu tích cực? Việc tìm Người tham khảo không đơn giản chỉ là liệt kê tên, số điện thoại và địa chỉ email của sếp cũ.

Continue Reading