Tổng hợp những điều cần biết về chi phí tài chính

Tổng hợp những điều cần biết về chi phí tài chính

Chi phí tài chính có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Nội dung bao gồm nhiều khoản khác nhau, giúp đưa ra đánh giá chi tiết về tình hình hoạt động kinh doanh. Đi kèm với đó, chi phí tài chính còn được phân chia thành các hình thức riêng biệt, doanh nghiệp cần nắm để kiểm soát hiệu quả. Cùng Nipponlink Vietnam khám phá thêm qua bài viết dưới đây nhé.

Chi phí tài chính là gì?

Chi phí tài chính (Financial Charges) là các loại chi phí hoặc khoản lỗ được tạo nên từ những hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp, bao gồm: cho vay, đi vay vốn, đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết, giao dịch mua chứng khoán, lỗ tỷ giá bán ngoại tệ,… Thông qua đây có thể đánh giá được tình hình kinh doanh, góp phần rà soát, đánh giá lại hoạt động phân bổ tài chính.

Trong nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp, chi phí tài chính chính là tài khoản 635. Đây cũng là tài khoản kế toán, giúp phản ánh những khoản chi phí sẽ phải sử dụng nhằm mục đích thanh toán. Theo đó, bộ phận kế toán có nhiệm vụ hạch toán tài khoản này để tính toán lỗ lãi và doanh thu công ty.

Ý nghĩa của chi phí tài chính

Chi phí tài chính phản ánh một phần hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua tình hình tăng giảm, công ty có thể kiểm soát chặt chẽ hơn, từ đó tránh được tình trạng biển thủ, thất thoát, tham nhũng,…

Cụ thể, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng có thể bao gồm 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Doanh nghiệp đang trong quá trình mở rộng hoặc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh.
 • Trường hợp 2: Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không hiệu quả, mất kiểm soát các khoản chi phí, thậm chí là lỗ nặng.

Tương tự, chi phí tài chính giảm cũng bao gồm 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề trục trặc trong kinh doanh, không thể không có khả năng chi trả cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính.
 • Trường hợp 2: Doanh nghiệp đang kiểm soát hiệu quả các khoản chi tiêu, từ đó giúp giảm chi phí kinh doanh, góp phần thúc đẩy lợi nhuận.

Tùy theo trường hợp, doanh nghiệp cần đánh giá để đưa ra dự báo tài chính chính xác. Điều này giúp góp phần vạch ra những kế hoạch phát triển hợp lý.

S

Các khoản trong chi phí tài chính là gì?

Các khoản bên nợ

 • Chi phí lãi tiền vay, tiền lãi thuê tài sản thuê tài chính, lãi mua hàng trả chậm.
 • Các khoản lỗ bán ngoại tệ.
 • Chiết khấu thanh toán cho người mua.
 • Chi phí từ các khoản lỗ do hoạt động thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư.
 • Chi phí từ khoản lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ.
 • Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ với gốc ngoại tệ cuối năm tài chính.
 • Chi phí từ số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào các đơn vị khác.
 • Một số khoản chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính khác.

Các khoản bên có

 • Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.
 • Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính.
 • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Các khoản không được tính vào chi phí tài chính 

 • Chi phí bán hàng.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi phí xây dựng cơ bản tại doanh nghiệp.
 • Chi phí kinh doanh bất động sản.
 • Chi phí trang trải bằng nguồn kinh phí khác.

Phân biệt rõ các khoản chính trong chi phí tài chính (Nguồn: Internet)

Trên đây là tổng hợp thông tin liên quan đến chi phí tài chính và một số vấn đề liên quan như các khoản điển hình, hình thức phổ biến, cách tính,… Hy vọng thông qua những chia sẻ này, bạn đã có thêm nhiều cập nhật hữu ích. Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm vị trí thích hợp trong ngành ngân hàng, đừng quên truy cập vào Nipponlink Vietnam để tiếp cận với nhiều lựa chọn đa dạng.

Nguồn : Sưu tầm

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin du học Nhật & thông tin việc làm, vui lòng liên hệ với chúng tôi

NipponLink Vietnam ServiceS  Co., Ltd.

Add: Room 401 – 4th Floor – Huy Phi Bld,

80-82 Truc Khe Street  – Dong Da Dist – Hanoi – Vietnam

Tel: +84.24.37741769    Fax: +84.24.37741770

Website: www.nipponlinkvn.com

Tin tức