Cần Chuẩn Bị Gì Khi Đi Du Học

Du học không phải là một vấn đề có thể quyết định một sớm một chiều. Để có hành trang du học tốt nhất bạn và gia đình cần lên kế hoạch chuẩn bị từ sớm. Dưới đây là những điều cần chuẩn bị để đi du học mà NippoLink Vietnam đã tổng hợp được,

Continue Reading

VIỆC LÀM TIẾNG NHẬT! KHÔNG THỂ BỎ LỠ!

Ngày nay, với thực trạng thiếu nhân lực trong nhiều lĩnh vực, Nhật Bản đang ngày càng đẩy mạnh chính sách tiếp nhận nguồn nhân lực từ nước ngoài. Và Việt Nam cũng là một trong số những nước có số lượng xuất khẩu lao động tới Nhật rất lớn. Vậy có những việc làm

Continue Reading