Top 6 reasons to work for a Japanese company

Working for a Japanese company certainly has its benefits. Here are seven of the best reasons on why you should work for them. 1) You’ll never be fired Although it’s slowly changing, most Japanese companies still basically offer lifetime employment. Unless you do something really bad, the Japanese will keep you as they believe that

Continue Reading

5 SAI LẦM PHỔ BIẾN KHI ĐÀM PHÁN LƯƠNG

Đàm phán lương được xem là một trong những phần quan trọng nhất trong buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, có rất nhiều ứng viên đã đánh mất cơ hội việc làm cho mình chỉ vì phạm phải một số sai lầm khi thương lượng lương. Hãy cùng Nipponlink Vietnam tìm hiểu 5 sai lầm này nhé!

Continue Reading