DẤU HIỆU CƠ HỘI CÔNG VIỆC MỚI

DẤU HIỆU CƠ HỘI CÔNG VIỆC MỚI Ai cũng có những ngày tốt và ngày xấu khi đi làm. Vì mọi công việc đều có hạn chế riêng. Nhưng trong một số hoàn cảnh, Nipponlink Vietnam khuyên bạn nên cân nhắc đến việc dừng lại và mở ra cho bản thân môi trường cải thiện

Continue Reading

Tư duy trong lựa chọn sự nghiệp

Chọn loại công việc mà bạn sẽ làm là một trong những quyết định quan trọng nhất trong đời. Việc đưa quyết định có thể mất vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm trong khi vừa tìm kiếm vừa học hỏi, rà soát, tự vấn bản thân. Có tư duy rõ ràng, bạn

Continue Reading