Phát triển tư duy phản biện

Tư duy phản biện không tốt không chỉ làm cho bạn rối loạn khi tìm cách giải quyết vấn đề, nó còn làm tổn hại hình ảnh của bạn trong mắt mọi người. Rất mừng là Nipponlink Vietnam có thể chỉ bạn cách cải thiện. Việc chúng ta đánh giá sự việc, con người ngay từ

Continue Reading

5 Lợi ích khi đi du học

Học tập ở nước ngoài là một trong những trải nghiệm có lợi nhất cho sinh viên đại học. Bằng cách học tập ở nước ngoài, sinh viên có cơ hội học tập tại một quốc gia nước ngoài và tiếp cận nền văn hóa của một vùng đất mới. Dưới đây Nipponlink Vietnam xin

Continue Reading