VĂN HOÁ NGHỈ VIỆC: DÙ THẾ NÀO CŨNG HÃY TỬ TẾ VÀ RỜI ĐI TRONG TƯ THẾ NGẨNG CAO ĐẦU

Có những người nghỉ việc rồi vẫn được sếp và đồng nghiệp cũ trân trọng nhưng chẳng hiểu sao có những người lại chẳng bao giờ được nhắc đến, mà có nhắc thì cũng là với ấn tượng cực xấu. Cái đó người ta gọi là sự khác biệt trong “tư duy” văn hóa nghỉ

Continue Reading