Công thức mới cho sự nghiệp: 1 + 1 + n

Hoàn thành các mục tiêu là một trong các yếu tố làm nên hạnh phúc khi đi làm. Cảm giác được tin tưởng, trao quyền cũng vậy. Hãy cập nhật công thức mới từ Nipponlink Vietnam để đạt được một sự nghiệp có ý nghĩa. Nếu đang đứng giữa ngã ba đường, hoặc đơn giản

Continue Reading

Top 6 reasons to work for a Japanese company

Working for a Japanese company certainly has its benefits. Here are seven of the best reasons on why you should work for them. 1) You’ll never be fired Although it’s slowly changing, most Japanese companies still basically offer lifetime employment. Unless you do something really bad, the Japanese will keep you as they believe that

Continue Reading