Công thức mới cho sự nghiệp: 1 + 1 + n

Hoàn thành các mục tiêu là một trong các yếu tố làm nên hạnh phúc khi đi làm. Cảm giác được tin tưởng, trao quyền cũng vậy. Hãy cập nhật công thức mới từ Nipponlink Vietnam để đạt được một sự nghiệp có ý nghĩa. Nếu đang đứng giữa ngã ba đường, hoặc đơn giản

Continue Reading

Setting Goals to Improve Your Career

Setting specific, measurable goals can provide a path to improve your career and achieve certain accomplishments. You can use goal setting when given a certain task or project, or to personally advance in some way. You can set goals towards promotions, creativity, education and many other various ways to improve your life and career. Let’s

Continue Reading