MUỐN LÀM VIỆC Ở NHẬT BẢN? NGOÀI KỸ NĂNG, KIẾN THỨC THÌ BẠN CẦN THÊM…NHÓM MÁU “XỊN” NỮA!

Gần 80% người Nhật tuổi từ 20 đến 49 tin vào sự ảnh hưởng của nhóm máu lên nhân cách, định kiến này đã khiến những người vô tình có “máu xấu” gặp nhiều thiệt thòi không đáng có. Sự ra đời của nhóm máu Nếu có cơ hội tiếp xúc với người Nhật, chắc

Continue Reading