Công thức mới cho sự nghiệp: 1 + 1 + n

Hoàn thành các mục tiêu là một trong các yếu tố làm nên hạnh phúc khi đi làm. Cảm giác được tin tưởng, trao quyền cũng vậy. Hãy cập nhật công thức mới từ Nipponlink Vietnam để đạt được một sự nghiệp có ý nghĩa. Nếu đang đứng giữa ngã ba đường, hoặc đơn giản

Continue Reading

Setting Goals to Improve Your Career

Setting specific, measurable goals can provide a path to improve your career and achieve certain accomplishments. You can use goal setting when given a certain task or project, or to personally advance in some way. You can set goals towards promotions, creativity, education and many other various ways to improve your life and career. Let’s

Continue Reading

Tại sao phải ép bản thân chạy theo thành công của người khác trong khi sống an nhàn mới là điều bạn muốn?

Có bao giờ bạn phải cố gồng mình để chạy theo những thành công, những kỳ vọng mà người khác áp đặt vào mình trong khi bản thân chỉ muốn sống an nhàn? Mỗi người đều có những định hướng, mục tiêu khác nhau trong cuộc sống và sự nghiệp. Điều này quyết định đến

Continue Reading