Phát triển tư duy phản biện

Tư duy phản biện không tốt không chỉ làm cho bạn rối loạn khi tìm cách giải quyết vấn đề, nó còn làm tổn hại hình ảnh của bạn trong mắt mọi người. Rất mừng là Nipponlink Vietnam có thể chỉ bạn cách cải thiện. Việc chúng ta đánh giá sự việc, con người ngay từ

Continue Reading

VĂN HOÁ NGHỈ VIỆC: DÙ THẾ NÀO CŨNG HÃY TỬ TẾ VÀ RỜI ĐI TRONG TƯ THẾ NGẨNG CAO ĐẦU

Có những người nghỉ việc rồi vẫn được sếp và đồng nghiệp cũ trân trọng nhưng chẳng hiểu sao có những người lại chẳng bao giờ được nhắc đến, mà có nhắc thì cũng là với ấn tượng cực xấu. Cái đó người ta gọi là sự khác biệt trong “tư duy” văn hóa nghỉ

Continue Reading