KHI LƯỢNG CÔNG VIỆC QUÁ TẢI …

KHI LƯỢNG CÔNG VIỆC QUÁ TẢI …   Đừng phan nàn… mà hãy đề cập đúng cách với sếp. Bạn không muốn tỏ ra lười biếng hoặc ích kỷ nhưng rõ ràng là ai cũng cần khối lượng công việc hợp lý để đạt kết quả tốt. Bạn có thở dài khi nghĩ đến lịch

Continue Reading