Critical thinking là gì? Tầm quan trọng của tư duy phản biện ra sao?

Kiến thức và kỹ năng mềm đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cả công việc và cuộc sống. Critical thinking là một trong những phương pháp mới được áp dụng phổ biến trong lĩnh vực giáo dục cũng như trong công việc. Vậy critical thinking là gì? Tầm quan trọng của tư duy phản biện như thế

Continue Reading