Tại sao phải ép bản thân chạy theo thành công của người khác trong khi sống an nhàn mới là điều bạn muốn?

Có bao giờ bạn phải cố gồng mình để chạy theo những thành công, những kỳ vọng mà người khác áp đặt vào mình trong khi bản thân chỉ muốn sống an nhàn? Mỗi người đều có những định hướng, mục tiêu khác nhau trong cuộc sống và sự nghiệp. Điều này quyết định đến

Continue Reading