Logistics là gì?

Logistics là gì? Dịch vụ logisics là gì? Bạn có bao giờ thắc mắc như vậy không? Trước khi trích dẫn định nghĩa mang tính học thuật, Nipponlink Vietnam sẽ nêu một cách hiểu ngắn gọn: Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa

Continue Reading