Overview

1.Mô tả công việc:

  • Tăng cường phát triển dụng cụ sản xuất:

生産工具発展:

– Quản lý kế hoạch phát triển dụng cụ hóa nâng cao chất lượng và hiệu suất sản xuất cho thiết bị dụng cụ cho các sản phẩm mới

工具発展計画を管理し、新製品に対して工具*設備の品質*効率を向上する。

– Nghiên cứu và đưa ra phương án và chỉ đạo lập bản vẽ dụng cụ thiết bị có hiệu quả cao

効率の高い工具を研究し、提案を提出し、その工具の図面を作成する。

– Chỉ đạo cải tạo dụng cụ hiện tại có năng xuất và chất lượng cao hơn

効率と品質がより高いため、既存の工具を改善する。

  • Phát triển bộ phận hóa kỹ thuật sản xuất

生産技術化:

– Tính toán phát triển lay-out khu vực sản xuất cho các dự án mới và dự án thay đổi

新プロジェクトと変更されるプロジェックに対して生産レーアウトを配置する。

– Tính toán thiết bị cần thiết cho một dự án mới

新プロジェクトに必要な工具数を計算する。

– Tính toán số nhân sự cần thiết cho một dự án mới

新プロジェクトに必要な人手数を計算する。

– Cân bằng nhân sự công đoạn, thời gian gia công và thiết bị cần thiết cho dây chuyền sản xuất. Dây chuyền hóa sản xuất

生産ラインの工程ごとに必要な人手、加工時間と工具のバランスをとる。生産ライン化。

– Thúc đẩy và lập kế hoạch hoạt động cải tiến của bộ phận

改善計画を作成し、改善活動を促進する。

2.Yêu cầu:

– Người Nhật, tốt nghiệp đại học

大学卒業の日本人

– Ưu tiên người có kinh nghiệm

経験のある方は優先。

  1. Chế độ đãi ngộ:

– Môi trường làm việc ổn định, cởi mở, thân thiện

安定的で、親切な勤務環境

– Chế độ BHXH theo Luật định, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

法律に基づく社会保険、年1回の健康診断

– Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

社内規定に基づく福利厚生

4.Liên hệ: Ms Hằng

– Mail: hangdtt@nipponlinkvn.com

– SĐT: 0243 774 1769 – Skype: Dao Hang

To apply for this job email your details to tuptn@nipponlinkvn.com