Overview

  1. Mô tả công việc
  • Nhận và phân phối các vật liệu như linh kiện điện tử, kiểm tra nghiệm thu, quản lý hàng tồn kho (đầu vào máy tính)
  • Công việc liên quan đến việc xem xét các bộ phận nhỏ và phân loại theo màu sắc.
  • Liên lạc với khách hàng và nhà cung cấp qua điện thoại và email khi cần thiết.
  1. Yêu cầu
  • Hồ sơ ứng tuyển: Sơ yếu lý lịch (có ảnh đính kèm)
  • N3 cứng, giao tiếp tốt
  1. Liên hệ: Ms Loan