Overview

 1. Mô tả công việc
 • Nhận, kiểm tra, xuất hàng các vật liệu như linh kiện điện tử
 • Quản lý đầu vào/đầu ra
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Có công việc xem xét các bộ phận nhỏ và làm việc theo màu sắc.
 • Liên lạc với khách hàng và nhà cung cấp qua điện thoại hoặc email khi cần thiết.
 • Hoạt động trên PC (chủ yếu là Excel, email)
 1. Yêu cầu
 • Hồ sơ ứng tuyển: Sơ yếu lý lịch (có ảnh đính kèm)
 • N3 cứng, giao tiếp tốt
 1. Liên hệ: Ms Loan