• [ẤN ĐỘ] QUẢN LÝ THIẾT BỊ – Mức lương thỏa thuận

  • Full Time
  • Posted 8 tháng ago
 • [ẤN ĐỘ] QUẢN LÝ MÁY THÀNH HÌNH VÀ KHUÔN MẪU – Mức lương thỏa thuận

  • Full Time
  • Posted 8 tháng ago
 • [ẤN ĐỘ] KỸ SƯ TAI NGHE PE – Lương từ 55 – 65 triệu

  • Full Time
  • Posted 8 tháng ago
 • [ẤN ĐỘ] TRƯỞNG PHÒNG/GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT SẢN XUẤT – Lương 65 – 85 triệu

  • Full Time
  • Posted 8 tháng ago
 • [ẤN ĐỘ] KỸ SƯ TAI NGHE PE – Lương thỏa thuận

  • Full Time
  • Posted 10 tháng ago
 • [ẤN ĐỘ] KỸ SƯ PE – Lương 55-65 triệu

  • Full Time
  • Posted 10 tháng ago