• [ KCN THĂNG LONG II – HƯNG YÊN ] GIÁM SÁT KINH DOANH/ PHÓ PHÒNG ĐIỀU HÀNH ( BỘ PHẬN THƯƠNG MẠI/ SẢN XUẤT PCBA)

    • Full Time
    • Posted 4 năm ago