• [KCN VSIP – BĂC NINH] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 2 tuần ago
 • [KCN THĂNG LONG 2 – HƯNG YÊN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 3 tuần ago
 • [KCN THĂNG LONG 2 – HƯNG YÊN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 3 tuần ago
 • [KCN VSIP – BĂC NINH] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 1 tháng ago
 • [KCN THĂNG LONG 2 – HƯNG YÊN] NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 4 tháng ago
 • [KCN THĂNG LONG 1 – ĐÔNG ANH] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [KCN THĂNG LONG 2 – HƯNG YÊN] TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 7 tháng ago
 • [KCN VSIP BẮC NINH] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 7 tháng ago
 • [KCN VSIP BẮC NINH] NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 8 tháng ago
 • [KCN THĂNG LONG 2 – HƯNG YÊN] TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 8 tháng ago
 • [BẮC NINH] NHÂN VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 9 tháng ago
 • [TOKYO] BIÊN TẬP GAME MOBILE

  • Full Time
  • Posted 10 tháng ago
 • [KCN THĂNG LONG II – HƯNG YÊN] KỸ SƯ SMT

  • Full Time
  • Posted 1 năm ago
 • [KCN VSIP BẮC NINH] NHÂN VIÊN BỘ PHẬN SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 1 năm ago
 • [ KCN THĂNG LONG II – HƯNG YÊN ] KỸ SƯ MÁY

  • Full Time
  • Posted 1 năm ago