• F2309200 [KYOTO] LỄ TÂN KHÁCH SẠN – Lương 25 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 5 tháng ago
 • F2311290089 [KYOTO] NHÂN VIÊN LỄ TÂN – Lương 20 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 5 tháng ago
 • 00014816[TOÀN NHẬT BẢN] QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CAO CẤP – Mức lương 400 man/năm

  • Full Time
  • Posted 5 tháng ago
 • [SHIZUOKA – YAMANASHI – NARA – KYOTO – TOCHIGI – KANAGAWA] QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CAO CẤP – Lương 20 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 5 tháng ago
 • [KYOTO] LỄ TÂN KHÁCH SẠN – Lương 20 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 5 tháng ago
 • [MIYAKOJIMA] NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN – Lương 17 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 5 tháng ago
 • [TOÀN NHẬT BẢN] NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN-Mức lương thỏa thuận

  • Full Time
  • Posted 5 tháng ago
 • [NAGASAKI – NHẬT BẢN] LỄ TÂN KHÁCH SẠN/ VẬN HÀNH NHÀ HÀNG – Lương 229-312 man

  • Full Time
  • Posted 8 tháng ago