• F2310200070 [TOKYO, CHIBA, SAITAMA, KANAGAWA] QUẢN LÝ CỬA HÀNG – Lương 22 – 36 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 2 tháng ago
 • F2311270083 [OSAKA] CÔNG TY DỆT MAY – Lương 23 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 2 tháng ago
 • 00014816[TOÀN NHẬT BẢN] QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CAO CẤP – Mức lương 400 man/năm

  • Full Time
  • Posted 3 tháng ago
 • [SHIZUOKA – YAMANASHI – NARA – KYOTO – TOCHIGI – KANAGAWA] QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CAO CẤP – Lương 20 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 3 tháng ago
 • [KYOTO] LỄ TÂN KHÁCH SẠN – Lương 20 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 3 tháng ago
 • [MIYAKOJIMA] NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN – Lương 17 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 3 tháng ago
 • [TOÀN NHẬT BẢN] NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN-Mức lương thỏa thuận

  • Full Time
  • Posted 3 tháng ago
 • [KYOTO] LỄ TÂN KHÁCH SẠN- Mức lương 20 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 3 tháng ago
 • [OSAKA] LỄ TÂN KHÁCH SẠN- Mức lương 23 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 3 tháng ago
 • [4] 20230803 [KYOTO] QUẢN LÝ VẬT TƯ – Mức lương 167,000 – 220,000 Yên/tháng

  • Full Time
  • Posted 3 tháng ago
 • [5] 20230803 [HYOGO] QUẢN LÝ VẬT TƯ – Mức lương 169,400 – 220,000 Yên/tháng

  • Full Time
  • Posted 3 tháng ago
 • [6] 20230803 [HYOGO] CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT– Mức lương 173,900- 220,000 Yên/tháng

  • Full Time
  • Posted 3 tháng ago
 • [TOKYO/HOKKAIDO/FURANO] NHÂN VIÊN KHẢO SÁT ĐẤT ĐAI- Mức lương 28 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 4 tháng ago
 • [ẤN ĐỘ] GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ – Mức lương thỏa thuận

  Anywhere
  • Full Time
  • Posted 4 tháng ago
 • [ẤN ĐỘ] QUẢN LÝ THIẾT BỊ – Mức lương thỏa thuận

  • Full Time
  • Posted 4 tháng ago