• [KCN THĂNG LONG 2 – HƯNG YÊN] KỸ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 1 tháng ago
 • [KCN VSIP – BĂC NINH] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

  • Full Time
  • Posted 1 tháng ago
 • [BẮC NINH] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG KỸ THUẬT

  • Full Time
  • Posted 2 tháng ago
 • [QUẢNG NAM] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

  • Full Time
  • Posted 2 tháng ago
 • [HƯNG YÊN] KỸ THUẬT VIÊN SMT

  • Full Time
  • Posted 3 tháng ago
 • [KCN THĂNG LONG II – HƯNG YÊN] TRƯỞNG NHÓM SMT

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [KCN THĂNG LONG 1 – ĐÔNG ANH] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THIÊT BỊ

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [BẮC NINH] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY ( bộ phận EOE)

  • Full Time
  • Posted 7 tháng ago
 • [BẮC NINH] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY ( bộ phận Body)

  • Full Time
  • Posted 7 tháng ago
 • [KCN VSIP BẮC NINH] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT PHÒNG KỸ THUẬT

  • Full Time
  • Posted 7 tháng ago
 • [KCN VSIP – BẮC NINH] NHÂN VIÊN PHÒNG CẢI TIẾN

  • Full Time
  • Posted 8 tháng ago
 • [KCN THĂNG LONG 2 – HƯNG YÊN] KỸ THUẬT VIÊN QA

  • Full Time
  • Posted 11 tháng ago
 • [KCN THĂNG LONG 2 – HƯNG YÊN] KỸ SƯ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

  • Full Time
  • Posted 11 tháng ago
 • [NHẬT BẢN] KỸ SƯ KHUÔN ÉP NHỰA

  • Full Time
  • Posted 11 tháng ago
 • [KCN THĂNG LONG II – HƯNG YÊN] KỸ SƯ SMT

  • Full Time
  • Posted 1 năm ago