• [4] 20230803 [KYOTO] QUẢN LÝ VẬT TƯ – Mức lương 167,000 – 220,000 Yên/tháng

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [3] 20230803 [KYOTO] LẮP RÁP VÀ KIỂM TRA BO MẠCH ĐIỆN TỬ – Mức lương 167.400 – 196.500 Yên/tháng

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [5] 20230803 [HYOGO] QUẢN LÝ VẬT TƯ – Mức lương 169,400 – 220,000 Yên/tháng

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [6] 20230803 [HYOGO] CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT– Mức lương 173,900- 220,000 Yên/tháng

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [7] 20230803 [HYOGO]Lắp ráp và kiểm tra thiết bị điện tử – Mức lương 168,400-198,000 Yên/tháng

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [TOKYO/HOKKAIDO/FURANO] NHÂN VIÊN KHẢO SÁT ĐẤT ĐAI- Mức lương 28 man/tháng

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [ẤN ĐỘ] GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ – Mức lương thỏa thuận

  Anywhere
  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [ẤN ĐỘ] QUẢN LÝ THIẾT BỊ – Mức lương thỏa thuận

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [ẤN ĐỘ] QUẢN LÝ MÁY THÀNH HÌNH VÀ KHUÔN MẪU – Mức lương thỏa thuận

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • [ẤN ĐỘ] TRƯỞNG PHÒNG/ GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG– Lương thỏa thuận

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • 18250[TOKYO] KỸ SƯ HỆ THỐNG-KỸ SƯ CẦU NỐI-QUẢN LÝ DỰ ÁN– Mức lương 400-1000 man/năm

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • 18251[OSAKA] QUẢN LÝ DỰ ÁN– Mức lương 600-900 man/năm

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • 18252[OSAKA] KỸ SƯ HỆ THỐNG VỀ JAVA/PYTHON – Mức lương 400-720 man/năm

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • 18364[AICHI] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Ô TÔ– Mức lương 350-550 man/năm

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago
 • 18380[TOKYO] KIẾN TRÚC SƯ THỬ NGHIỆM– Mức lương 700-1000 man/năm

  • Full Time
  • Posted 6 tháng ago